Select the search type
  • Site
  • Web
Search

Djelatnosti

Zahvaljujući našem dosadašnjem iskustvu te radu na nizu složenih i interdisciplinarnih projekata, u okviru postojećih kapaciteta i u suradnji s vanjskim nezavisnim stručnjacima, u mogućnosti smo Vam pružiti stručne usluge projektiranja i savjetovanja iz područja zaštite okoliša i geotehnike koje se navode u nastavku.

Projektiranje i nadzor

Nudimo Vam usluge izrade projektne dokumentacije svih razina - od izrade programa i provođenja istražnih radova, idejnih rješenja i projekata, preko glavnih i izvedbenih projekata sve do projekata izvedenog stanja za sljedeća područja:

Također, za sva navedena područja osiguravamo usluge provođenja stručnog nadzora u skladu s Zakonom o gradnji i ostalim podzakonskim aktima, dok za naše projekte u izvođenju osiguravamo usluge projektantskog nadzora.

Stručni poslovi zaštite okoliša

Zakonom o zaštiti okoliša i Pravilnikom o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša određen je slijed aktivnosti prilikom izrade dokumentacije iz područja zaštite okoliša i prirode kao i njihov sadržaj. Također su propisani uvjeti koje pravna osoba mora ispuniti za dobivanje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

U suradnji s tvrtkom Maxicon d.o.o. koja posjeduje suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, izrađujemo studije i elaborate:

  • Studija o utjecaju na okoliš
  • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
  • Stručna podloga za okolišnu dozvolu
  • Program zaštite okoliša
  • Izvješće o stanju okoliša
  •  Sanacijski elaborati, programi sanacije i sanacijska izvješća
  • Elaborat o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš

Za više informacija pogledajte stranice www.maxicon.hr

Vođenje projekata

Naši djelatnici predvođeni certificiranim voditeljem projekata (Project Management Professional, PMP) s iskustvom u svim fazama realizacije investicije, osigurati će Vam stručno i učinkovito vođenje složenih građevinskih te ostalih projekata vezanih uz zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, počevši od ideje pa sve do realizacije. Saznajte više.

Savjetovanje (konzalting)

Postupak ishođenja dozvola za gradnju uz prikupljanje posebnih uvjeta, suglasnosti i mišljenja o usklađenosti projekta s posebnim propisima, izrada natječajne dokumentacije za odabir izvođača te vrednovanje pristiglih ponuda – sve su to usluge koje smo Vam u mogućnosti ponuditi u sklopu usluga konzaltinga.