Select the search type
 • Site
 • Web
Search

Vođenje projekataNaši djelatnici s iskustvom u svim fazama realizacije Vaše investicije, osigurati će Vam stručno i učinkovito vođenje složenih građevinskih te ostalih projekata vezanih uz zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, počevši od ideje pa sve do realizacije. Tu ne prestaju naše usluge jer smo u mogućnosti ponuditi usluge savjetovanja za optimalno upravljanje i održavanje izgrađenih objekata.


Zahvaljujući našem iskustvu te mogućnosti pristupa stručnjacima iz područja građevinske djelatnosti koja su izvan naše temeljne djelatnosti, Vaše ćemo projekte realizirati kvalitetno, u zadanim vremenskim i financijskim okvirima.

Naše usluge iz upravljanja projektima obuhvaćaju, ali nisu ograničene na:


 • upravljanja projektom gradnje prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)
 • pomoć pri definiranju ciljeva projekta
 • priprema idejnog koncepta uz razmatranje varijantnih rješenja
 • optimalno korištenje raspoloživih resursa
 • aktivna kontrola „trostrukog ograničenja“ (triple constraint) – ciljevi, troškovi i vrijeme
 • analiza rizika
 • nabava i ugovaranje te praćenje realizacije ugovora
 • izbjegavanje kašnjenja i promjena
 • efektivna komunikacija i mehanizmi za rješavanje konflikta
 • planiranje u fazi osmišljavanja projekta
 • poslovi ugovaranja u fazi pripreme projekta
 • upravljanje u fazi realizacije (faza projektiranja ili građenja ovisno o kojoj se vrsti)

Zahvaljujući našem iskustvu te mogućnosti pristupa stručnjacima iz područja građevinske djelatnosti koja su izvan naše temeljne djelatnosti, Vaše ćemo projekte realizirati kvalitetno, u zadanim vremenskim i financijskim okvirima.


Ukoliko je riječ o složenijim projektima na kojima sudjeluje veći broj osoba, centralno i objedinjeno vođenje projekata realizirano kroz osobu voditelja projekta može u velikoj mjeri smanjiti ukupne troškove, a istovremeno omogućava investitoru bolju preglednost i uvid u sve faze projekta kao i rokove te troškove.

U ime investitora kao voditelj projekta koordiniramo i komuniciramo sa svim sudionicima uključenim u realizaciju investicija: od sudionika u građenju definiranih Zakonom o gradnji (projektant, revident, izvođač, nadzor), preko nadležnih institucija i svih ostalih zainteresiranih strana (engl. stakeholder) na projektu.

Uvid u navedene aktivnosti tijekom realizacije projekta omogućen je u vidu redovitih izvještaja na osnovu kojih je moguće praćenje napredovanja i troškova realizacije projekta.
 
Naš proaktivni pristup osigurava svim sudionicima projekta pravovremenu dostupnost svih informacija koje mogu negativno ali i pozitivno utjecati na projekt.