Select the search type
  • Site
  • Web
Search

Tehničko savjetovanje (konzalting)

U realnim okvirima postupak ishođenja dozvola za gradnju (uključujući i prethodne radnje) često zna biti vrlo iscrpljujući i dugotrajan. Potrebno je od nadležnih tijela državne uprave pribaviti niz posebnih uvjeta, suglasnosti i mišljenja o usklađenosti projekta s posebnim propisima. Isto tako, jednom kada su ishođene sve potrebne dozvole (ili istovremeno s ishođenjem dozvola) neophodno je odabrati optimalnog izvođača za realizaciju Vaše investicije. Na raspolaganju su mnogi modeli ugovaranja, dok će odluka o primjeni određenog modela ovisiti o posebnostima svakog zahvata i Vašim željama.

Za investitora je u navedenim slučajevima najbolje, nabbrže i najisplativije prepustiti vođenje poslova stručnim i iskusnim osobama putem ugovaranja kompletne tehničke pomoći pri sljedećim fazama realizacije projekta:


  • Odabiru izrađivača i izradi Studije utjecaja na okoliš ukoliko je ista zahtijevana za određenu vrstu zahvata
  • Odabiru projektanta i projektiranju
  • Ishođenju lokacijske i građevinskih dozvola/potvrda glavnog projekta
  • Izradi natječajne dokumentacije za izvođenje radova i nabavu opreme
  • Pripremi i praćenju realizacije ugovora
  • Ishođenju uporabnih dozvola i puštanju u rad postrojenja