Select the search type
 • Site
 • Web
Search

Geotehnički zahvati i objekti

Zaposlenici PanGeo Projekta osiguravaju Vam rješavanje čitavog niza geotehničkih problema, od idejnih postavki problema, preko geotehničkih istražnih radova, interpretacije rezultata istraživanja, definiranja projektnih rješenja te naknadne reinterpretacije ponašanja izvedenih konstrrukcija.


Naš tim ima široko iskustvo u istraživanju, projektiranju, savjetovanju i ugovaranju poslova iz domene geotehničkog inženjerstva.
PanGeo Projekt ima posebna iskustva u analizama stabilnosti pokosa u stijenskim i zemljanim materijalima, projektiranju i savjetovanju tijekom rada odlagališta krutog i tekućeg otpada, geotehničkim projektima za obnovljive izvore energije, zemljanim radovima za odlagališta i brane, projektiranje dubokih iskopa i urbanih interpolacija, te praćenju i interpretaciji rezultata mjerenja na nestabilnim kosinama. 


Koristimo se najnaprednijim softwerskim rješenjima koja imaju integrirane teorijske zakone ponašanja tla i gdje se korištenjem metode konačnih elemenata i metode granične ravnoteže analizira čitav spektar geotehničkih problema poput proračuna vodene bilance, procjeđivanja vode ili onečišćenja, analiza stabilnost, naprezanja i deformacije tla i konstrukcije i sl. Geotehnički zahvati i objekti koje pokrivamo našom djelatnošću navedeni su u nastavku.

 • Temeljni brtveni i prekrivni sustavi odlagališta otpada
 • Organizacija i provedba geotehničkih istražnih radova
 • Izrada geotehničkih izvještaja i geomehaničkih elaborata
 • Temeljenje objekata
 • Zaštite građevinskih jama i osiguranja iskopa
 • Potporni zidovi
 • Armirano tlo
 • Sanacija klizišta i uvjetno stabilnih kosina
 • Projektiranje s upotrebom umjetnih materijala
 • Zaštita tla, nasipa i usjeka od erozije
 • Nasuti objekti 

Slike