Select the search type
  • Site
  • Web
Search

Stručni poslovi zaštite okoliša

U suradnji s tvrtkom Maxicon d.o.o. koja posjeduje suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, izrađujemo studije i elaborate:


  • Studija o utjecaju na okoliš
  • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
  • Stručna podloga za okolišnu dozvolu
  • Program zaštite okoliša
  • Izvješće o stanju okoliša
  • Sanacijski elaborati, programi sanacije i sanacijska izvješća
  • Elaborat o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš


Za više informacija pogledajte stranice www.maxicon.hr